Jual Rumah Jual Rumah Anda kepada Kami Soalan Investment Sewa Rumah Hubungi Kami

 

Perlu Jual Rumah Anda dengan Cepat?

Jual Rumah di Malaysia tanpa agen rumah.

 

Ada masalah kewangan? Beri anda satu nama baik! Jual rumah anda kepada kami HARI INI. Elak membayar pinjaman dengan lewat. Jika rumah anda ditarik balik oleh bank, anda akan hilang rumah anda! Anda akan hilang nama baik anda juga!

 

Jika rumah anda ditarik balik, nama anda akan tersiar di dalam suratkahabar dan kapada semua bank. Pinjaman kredit anda dijejaskan. Semua peminjam bank tidak mahu memberi pinjaman kepada anda lagi dan anda tidak akan layak lagi untuk mendapat bank pinjaman. Ini akan menjejaskan keinginan anda untuk memilik sebuah rumah yang lain. Anda dan keluarga anda terpaksa berpindah keluar. Adalah kebaikan anada jika anda dapat membuat bayaran bank pinjaman ansuran dan menghentikan tarikan balik oleh bank sebelum ia terlewat.

 

Proses mahkamah tarik balik rumah:

1.Saman tarik balik dikeluarkan. Satu tarikh dan masa diberikan untuk hadir di mahkamah.

2.Mahkamah – keputusan tidak pasti tetapi yang paling biasa mahkamah keluarkan 'possession order'.

3.'Bailiffs warrant' - Inilah masa anda akan dipaksa dari rumah oleh pegawai mahkamah 'court bailiff' selepas satu tempoh pendek. Pada masa ini, anda boleh meghentikan proses tarik balik jika anda membayar balik tunggakan ansuran pinjaman, dan dalam sesetengah kes seluruh pinjaman dengan penuh.

 

Ia tidak perlu begitu! Khabar baik adalah kami dapat menolong anda menghentikan tarik balik pada bila-bila masa. Jika anda bersetuju men-jual rumah anda kepada kami, anda mengelakkan tarik balik oleh bank. Jika perlu kami akan mengikut anda menghadiri mahkamah dan memberi bukti bahawa jualan rumah anda telah dipersetujui. Jualan rumah akan selesai dalam tempoh 28 hari. Jika anda dipaksa pindah keluar, kami masih boleh menghentikan proses tersebut. Ini tidak kira sama ada anda mempunyai ekuiti atau tidak dalam properti anda.

 

Jangan sampai tahap ini! Kami akan menolong anda menghentikan tarik balik sekarang!

 

Bebaskan Anda Dari Rumah Anda!

KLIK di SINI untuk Mendapatkan Tawaran SEKARANG

Atau, PANGGIL KAMI untuk perbualan ramah di 03-__________ (24 jam)

Mengelakkan diri daripada jadi Bankrup adalah perkara baik.

Pinjaman adalah duit yang tidak dipunyai kami. Ia patut dibayar balik dengan faedah. Bila kredit didapati dengan mudah, ramai orang yang berpendapatan rendah atau sederhana memohon untuk mendapatkan kredit dan terperangkap di dalam perangkap kredit. Apabila kos biayaan hidup bulanan mencapai tahap tinggi disebabkan pelbagai faktor ekonomi, mereka menghadapi masalah bayaran balik pinjaman kepada bank. Setengah orang memohon mendapatkan lebih banyak pinjaman atau kad kredit untuk menyelesaikan kekurangan tunai. Tetapi, kad kredit adalah mahal dan tidak dapat menyelesaikan masalah kewangan.

 

Jika anda sedang memikirkan untuk meminjam lebih lagi untuk mambayar balik semua pinjaman anda, anda akan masuk lebih mendalam lagi ke dalam perangkap hutang. Mendapatkan terlalu banyak pinjaman ke atas rumah akan mendedahkan anda dan keluarga anda ke risiko yang lebih tinggi hilang rumah anda? Apakah akan terjadi jika anda dibuang kerja? Apakah terjadi jika faedah pinjaman meningkat? Anda mungkin pernah dengar ini sebelum is manjadi realiti - “Rumah anda berada dalam risiko jika anda tidak membayar balik bayaran ansuran gadai janji dan pinjaman lain yang dijamin oleh rumah anda”. Jika rumah anda ditarik balik, anda dan keluarga anda akan hilang rumah anda.

 

Meminjam lebih banyak wang untuk membayar balik pinjaman mendedahkan anda kepada risiko hilang rumah anda. Ia boleh mengakibatkan anda jadi bankrup.

 

Bankrup adalah perkara sirius. Jika anda menjadi bankrup, anda akan hilang rumah anda dan semua aset. Anda hilang kawalan ke atas semua perkara kewangan dan pendapatan anda. Nama anda dan kebankrupan anda diumumkan di dalam suratkhabar! Ia akan mengambil masa yang lama sebelum anda dapat mengawal emosi trauma diakibatkan oleh kebankrupan. Walaupun anda akan diampunkan selepas satu tempoh berlalu, Jabatan akan menyimpan rekod tentang kebakrupan anda untuk bertahun-tahun. Mungkin bertahun-tahun lagi sebelum anda menjadi layak untuk mendapatkan kredit atau mem-beli rumah lagi.

 

Cara penyelesaian adalah dengan mambayar balik hutang dan mengambil tindakan untuk mengurangkan keluaran wang tunai bulanan.

 

Jika anda mempunyai ekuiti di dalam hartanah anda, anda perlu men-jual properti secepat mungkin and menggunakan wang tunai untuk mmebayar balik hutang. Inilah cara kami boleh menolong anda. Kami bersedia untuk membeli rumah anda dengan tunai dalam masa 28 hari.

 

Jika anda tiada atau sikit ekuiti di dalam properti, kami masih boleh menolong anda.

 

Bebaskan Anda Dari Rumah Anda!

KLIK di SINI untuk mendapatkan Tawaran SEKARANG

Atau, PANGGIL KAMI untuk perbualan ramah di 03-__________ (24 jam)

 

“Kami hilang rumah impian kami sebab jualan rumah kami 

dibatalkan selepas enam bulan menunggu!”

 

Ini adalah This is a very common senario biasa yang dihadapi oleh ramai pembeli dan penjual yang tersekat dalam proses jual beli rumah. Jika proses terputus, jualan rumah anda dibatalkan.

 

Jualan rumah boleh berlaku sebab:

  • Mendapat rumah baru 
  • Pindah tempat tinggal 
  • Relokasi

Lebih mendesakkan termasuk:

  • Dibuang kerja  
  • Tarik balik oleh bank 
  • Menghadapi proses kebankrupan
  • Masalah wang tunai 
  • Divorce  Penceraian

Jika situasi anda memerlukan jualan rumah anda dengan segera, anda tidak boleh menungg jualan rumah oleh agen rumah. Terdapat terlalu banyak ketidakpastian dan mengambil masa terlalu lama. Anda mungkin mendapat satu tawaran tetapi tawaran tidak menjaminkan jualan rumah. Sesiapa boleh memberi tawaran untuk membeli rumah. Seringkali pembeli belum lagi mengisi borang pinjaman sebelum beliau membuat tawaran membeli rumah anda. Permohonan pinjaman mengambil masa lama dan tidak terjamin sama ada permohonan akan berjaya. Dengan servis peguam yang perlahan, ia akan memakan masa beberapa bulan sebelum rumah anda dijual.

 

Apakah terjadi jika dalam masa kritikal sebelum anda menukar kontrak jika satu pihak menghadapi kesusahan? Proses jual beli rumah akan terputus dan jualan rumah anda akan dibatalkan. Apakah yang boleh anda buat sekarang? Letak rumah anda balik dalam pasaran dan memulakan proses semua sekali lagi atau mendapatkan pinjaman sementara yang lebih mahal supaya anda dapat berpindah ke dalam rumah impian anda?

 

Cara yang paling menjaminkan supaya proses tidak terputus adalah untuk anda menjualkan rumah hartanah properti anda kepada kami. Kami mem-beli rumah jika harga dan syarat berpatutan. Tiada kerumitan atau kesulitan. Anada akan menerima satu tawaran dalam amsa 48 jam selepas kami melihat rumah anda. Tawaran ini akan menjaminkan proses jual beli diselesaikan di dalam 28 hari atau dalam hari yang sesuai dengan anda.

 

Bebaskan Anda Dari Properti Anda!

KLIK di SINI untuk mendapatkan Tawaran SEKARANG

Or, PANGGIL KAMI untuk perbualan ramahdi 03-__________ (24 jam)

 

Didalam penceraian, apa yang pernah menjadi aset terbesar anda akan menjadi aset liabiliti terbesar anda. Jika anda tidak men-jual rumah anda denagn cepat, anda tidak boleh maju ke depan di dalam kehidupan anda.

 

Dalam masa yang susah ini, terdapat banyak isu untuk diselesaikan. Anda ingin menguruskan kanak-kanak, membahagikan hartanah, mencari rumah lain, menjumapi peguam dan dalam masa yang sama anda terpaksa menukar cara hidup anda dan mengatai emosi kehidupan anda. Mencari orang untuk mem-beli rumah anda adalah satu tekanna yang anda boleh elakkan!

 

Jika anda men-jual rumah anda dalam pasaran  melalui agen rumah, ia mungkin mengambil masa beberapa bulan sebelum rumah dapat dijual. Sehingga masa itu, kedua-dua pihak akan sama-sama bertanggung-jawab untuk membayar ansuran pinjaman bank dan membiayai kos kediaman rumah baru. Anda tidak boleh maju ke depan di dlam kehidupan anda dalam hal kewangan dan emosi sehingga hartanah dijual dan dibahagikan.

 

Satu cara yang cepat adalah men-jual rumah anda kepada kami. Deangan harga dan syarat yang berpatutan, kami boleh memberi tawaran bertulisan dalam masa 48 jam selepas melihat rumah anda satu kali sahaja. Anda boleh menerima wang tunai dalam masa 28 hari untuk penyelesaian jual beli rumah dan bebas untuk maju ke depan di dalam kehidupan anda. Oleh kerana anda menhubungi pembeli secara langsung, anda dapat menjimatkan yuran agen rumah hartanah juga.

 

Jika terdapat  sedikit ekuiti atau tiada ekuiti di dalam hartanah, kami masih boleh menolong anda maju ke depan di dalam kehidupan anda dengan cepat.

 

Mewarisi rumah yang anda tidak ingini? Atau, perlukan wang tunai sahaja

Jika anda dan keluarga anda mewarisi sebuah, terdapat banyak sebab mengapa anda mahu menjualkan rumah tersebut dengan cepat untuk kebaikan semua pihak terlibat. Pertama, rumah yang ditinggalkan pernah mungkin sudah tua dan memerlukan kerja pembaikan yang mahal.

 

Anda mungkin memerlukan banyak masa atau duit untuk membuat kerja kebaikan sebelum rumah itu boleh dijual. Anda perlu keluarkan duit dari poket anada sebelum rumah dapat dijual. Anda perlu melalui masalah mencari kontraktor bertangungjawab untuk membuat kerja pembaikan, lebih-lebih lagi jika anda tidak tinggal bedekatan dengan rumah yang diwarisi? Jiaka terdapat beberapa orang yang mewarisi haratanah tersebut, bukan semua pewaris ingin membayar kos kerja pembaikan. Mereka tidak akan membayar yuran urusan kepada anda untuk menguruskan hartanah tersebut, mereka cuma mahukan bahagian kepunyaan mereka sahaja.

 

Kedua, jika terdapat lebig dari satu pewaris, setengah orang mungkin memerlukan wang lebig segeera daripada yang lain. Men-jual rumah melalui agen rumah adalah tidak pasti, lebih-lebih lagi untuk hartanah yang memerlukan kerja pembaikan. Sering kali hartanahn yang tertinggal lama tidak dijual di dalam pasaran kerana harga tidak berpatutan. Hartanah tidak dijual lama dan terabai untuk banyak bulan dan bertahun-tahun. Mengapa anda mahu membayar yuran agen rumah selepas anda mengurangkan harga jualan dan menunggu banyak bulan untul jualan berlaku. Mengapa?

 

Sebuah rumah kosong menarik penagih dadah. Hartanah yang dirosakkan dengan tingkap yang pecah susah dijual. Agen rumah akan mengabaikan hartanah tersebut. Akan berlalu banyak bulan atau tahun sebelum anda dapat menerima tawaran untuk mem-beli rumah anda.

 

Satu cara yang lebih cekap dan berekonomi untuk mendapatkan wang tunai dari haratanah yang diwarisi adalah dengan men-jual hartanah tersebut kepada kami. Jika anda boleh mengurangkan harga hartanah, yang diperlukan oleh agen hartanah juga, kami akan memberi satu tawaran bertulisan kepada anda dalam masa 48 jam selepas melihat properti satu kali. Anda tidak perlu mmebuat kerja pembaikan. Anda akan menerima wang tunai dalam masa 28 hari. Tiada kerumitan, tiada kesulitan.

 

Bebaskan Anda dari Hartanah Anda!

KLIK di SINI untuk mendapatkan Tawaran SEKARANG

Atau, PANGGIL Kami untuk perbualn ramah di03-__________ (24 jam)

Jual beli rumah di Malaysia dengan cepat tanpa agen rumah agent?