Jual Rumah Jual Rumah Anda kepada Kami Soalan Investment Sewa Rumah Hubungi Kami

 

Syarat Kami

Kami mempunyai hak untuk menolak properti yang tidak menemui kriteria kami. Ini mungkin disebabkan oleh harga, syarat, keadaan atau lokasi hartanah, keperluan kewangan atau lain-lain faktor. Apabila anda men-jual properti anda kepada kami, anda tidak perlu membayar yuran agen rumah dan dalam setengah kes kami akan membayar yuran peguam untuk anda dan lain-lain kos jualan. Di dalam situasi di mana kami tidak membeli properti daripada anda, kami akan meminta kebenaran anda untuk menjual properti tersebut untuk anda kepada pembeli lain. Di dalam kes begini, kami akan caj yuran agen rumah jika kami berjaya menjual properti untuk anda. Jika kami dapat mencari pembeli untuk properti yang murah, kami akan meminta yuran carian daripada pembeli hartanah.

Untuk hartanah yang kami beli, kami menawarkan pelbagai cara membeli termasuk berikut: 

Jualan di bawah harga pasaran [_] Sewa balik [_] Lease option [_] Sewa untuk beli (Rent To Buy) [_]

Jual peluang (lead) [_] Setengah tunai / Setengah Option [_]

Penjual Top Up’s [_] Finance oleh Penjual [_] Subject to Straight Option [_]

Dikendalikan Agen [_]

Kami berminat dalam properti di Kuala Lumpur, PJ, Subang, Klang Valley dan Selangor di Malaysia. Kami akan menimbangkan properti di Pulau Pinang, Johor dan negeri lain jika harga hartanah, syarat, keadaan atau lokasi adalah berpatutan.

Untuk hartanah untuk disewa, kami menawarkan pilihan kepada penyewa 1) sewa 2) sewa untuk beli (rent-to-own) 3) pemilik financing atau 4) jualan tunai 

 

 

 

 

Copyright 2012 Jual Rumah Malaysia